Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni, 2012

 

Blomster og bier

Blomster og bier

 

Matproduksjon står sentralt for matsikkerhet, velferd, arbeidsplasser og levende kommuner over hele landet. En forutsetning er en politikk som gjør at bønder har en inntekt som gir lyst og evne til å holde jord i hevd og levere gården videre til neste generasjon i bedre stand enn da de selv overtok. På tross av kraftig effektivisering og produktivitetsvekst i sektoren, er gjennomsnittlig realinntekt per årsverk i jordbruket på omtrent 150 000 kr, og har ikke økt siden rundt 1980. Industrialisering i jordbruket har ikke skapt de stordriftsfordelene som var antatt. Hva er drivkreftene bak den utviklinga vi har sett de siste tiårene, og hva må gjøres for å snu den?

                                                      Hva mener du?

Reklamer

Read Full Post »

« Newer Posts