Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2012

Velkommen til seminar!

Våtere – villere – varmere: Forebygging og erstatninger må endres?

 Tid:   Torsdag 27.09.12 kl 10 – 15

 Sted:  Holberg Terasse – Stensberggata 27, Oslo

 Velkomst og bakgrunn v/ Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Flomrammede beskriver sin situasjon v/ representanter fra Troms, Buskerud, Oppland

Avlingsskade og naturskadeerstatningsordningen i dag v/seniorrådgiver Randi Evju Schweigaard og kollega, Statens Landbruksforvaltning

Jordvern, naturvern og flom v/ styremedlem i Målselv Bonde- og Småbrukarlag Øyvind Tollefsen

NVEs rolle og oppgaver, med særlig vekt på det NVE gjør og ikke gjør i forhold til landbruket  v/ Steinar Schanke, NVE  

Naturvernforbundets syn på flomsikringer m.m., v/ leder Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet

Våtere-villere-varmere: Forebygging og erstatninger må endres? v/ Stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl, i Næringskomitéen for SP 

 Organisering og ansvarsfordeling etter at katastrofen er over og opprydding starter. Hvem har ansvar?

Åpen diskusjon

Hva må endres?  

Veien videre

Møteleder: leder Merete Furuberg, NBS

 

 

Det serveres enkel lunsj. 

VELKOMMEN!

 Arrangør:  Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Read Full Post »