Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2013

NBS Krever hjelp til de flomrammede – straks

På nytt er landet vårt herjet av flom!
Store deler av Oppland er rammet. Bare to år siden sist. Jeg har foreløbig ikke noen fullgod oversikt over skader på landbruks- og andre private eiendommer. Det vi kan slå fast er at skadene mange steder er mer omfattende enn i 2011.
Kvam i Gudbrandsdalen er erklært for katastrofeområde. Skåbu er fullstendig isolert uten vegforbindelse. I Valdres er det flere ras som har ødelagt mye.
Det viser seg nå at skade-erstatningen etter forrige flom i 2011 enda ikke er utbetalt på langt nær i sin helhet. Konkret kan jeg nevne at NBS har medlemmer i Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag som har lånt store beløp for å utbedre skader etter flommen i 2011, og arbeidet var fullført nå. De samme folka er rammet på nytt, og er evakuert til setra som eneste mulighet.
Erstatningen er ikke utbetalt og lånet må betjenes. Dette som et eksempel på at disse sakene går altfor tregt, og det er veldig ressurskrevende for dem det gjelder.
Vi husker alle Statsministerens ord fra 2011:
«Det skal ikke stå på penger».
Appell til Statsminister Jens Stoltenberg: Du må holde ord!

NBS krever:
1. Raskere skadetaksering og saksbehandling av skader.
2. Raskere utbetaling av erstatningsbeløp, slik at skadelidte ikke trenger forskuttere økonomisk, utbedring av skadene med lånte eller egne midler over lang tid.
Situasjonen er svært alvorlig for mange og det er viktig med bistand på flere områder.
Egenandelen ved naturskade er svært høg, og med flom annet hvert år og skader i millionklassen, blir også dette mye penger. Det bør vurderes om egenandelen kan settes ned.

Read Full Post »