Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2013

Mat og miljø er de største utfordringene i befolkningsøkningens og klimaendringens tid. Mat er en livsnødvendig del av landets beredskap.

Dyrkingsmåte og vekstforhold virker inn på næringsinnholdet i korn, grønnsaker, frukt og bær. Hva dyrene spiser og hvordan de lever påvirker kjøttets næringsinnhold og smak. Vi må i enda større grad ha fokus på sammenhengen mellom mat og helse. Heldigvis er det flere leger og ernæringsfysiologer som prioriterer kunnskapsutvikling på dette feltet. Billigmatsyndromet går på helsa løs! Ulike undersøkelser viser at seintvoksende vekster – og i enda større grad ville bær og planter – har større bestanddeler av antioksydanter enn i foredlede bær og planter.  Undersøkelser viser at kjøtt fra dyr på beite og mjølk fra kuer på beite er sunnere. En av vår tids største folkesjukdom i den rike delen av verden er fedme og feilernæring. Et viktig skritt for å forbedre dette er sunt kosthold basert på sunn produksjonsmåte.

Dette er utdrag av mitt foredrag under stemmetoget. Stemmetoget går 5. oktober fra Oslo til Trondheim. Meld deg på!!
«Stemmetoget» er Senterkvinnene sin markering av stemmerettsjubileet. Stemmetoget er ett fysisk tog – fra Oslo til Trondheim.

 

Read Full Post »

Jeg har ikke oppfordret Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å boikotte Olav Thon, slik overskrifter skriver. En slik påstand trekker mine uttalelser i lengste laget. Jeg hegner om vårt demokrati! Imidlertid står min reaksjon på Olav Thons støtte til FrP fast, og jeg appellerer sterkt til Olav Thon om å ivareta norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet. Den norske landbruksproduksjonen må økes for å trygge matforsyningen i en verden med befolkningsvekst og sårbarhet for klimaendringer. Særlig blant FrP’s stortingskandidater, men også i Høyre, er et flertall for heller i større grad å prioritere import av matvarer fra utlandet. Dette viser en undersøkelse utført av Respons Analyse. Et flertall av FrP’s og Høyres stortingskandidater vil bygge ned landets beredskap. Redusert matproduksjon på norske ressurser over hele landet, er negativt for mattrygghet, kulturlandskap og arbeidsplasser. Turstier gror igjen. Olav Thon: I befolkningsvekstens og klimaendringens tid er mat og miljø det viktigste valget!

 

 

Read Full Post »