Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2015

Fra statsråd Sylvi Listhaug og fra flere andre representanter for regjeringspartiene får vi stadig fremlagt påstander om optimismen som for tiden råder i jordbruket som et resultat av Regjeringens jordbrukspolitikk. Jeg lar polemikken rundt optimisme eller pessimisme ligge, men det er all grunn til å ta tak i mange av de konkrete påstandene som slenges ut.

Det påstås f.eks. at investeringene øker og både antallet sauer og sauebruk øker.

Det er grunn til å være betydelig mer presis i den situasjonsbeskrivelse som kjennetegner utviklingen i jordbruket etter regjeringsskiftet i 2013.

Med hensyn til økning i investeringene må en være klar over at en utbyggingsprosess foregår over noe tid. Rammevilkårene for fjøsbygg mm de siste 2 årene har for en stor del blitt utformet før H-Frp-regjeringen tiltrådde.

Statsråd Listhaug bruker antallet besetninger og husdyr som har fått fornyet driftsapparatet direkte som økning i antallet. Hun velger fullstendig å unnvære å omtale den netto nedgangen som har skjedd ved at økning og nyetablering ikke oppveier for avviklingen. Dette er en eiendommelig måte å forvrenge fakta på fra statsrådens side.

De viktigste utviklingstrekk i jordbruket siden H-Frp-regjeringen tiltrådde er i henhold til Statistisk Sentralbyrå sine tall nedgang i følgende: antall bruk, fulldyrka jord, kornareal, potetareal, eng til slått/ beite, antall melkekyr, sau over 1 år og svin. Kun for høns og ammekyr er det økning, men økningen for ammekyr oppveier langt fra for nedgangen i kjøttproduksjonen direkte knyttet til melkeproduksjonen.

Et minstekrav for en statsråd og dennes kollegaer er å være langt mer presis i omgang med tall og fakta!

Read Full Post »

Forsvinnende fosfor? – Matproduksjon i en framtid uten kunstgjødsel?

Hva vil skje når verdens tilgjengelige fosfatreserver går tomme? Hvordan skal vi da lage mat? Hva gjør man internasjonalt og i Norge for å forberede seg på en eventuell fosforkrise?

Spire, Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer til samtale med verdens og Norges ledende autoriteter på temaet.

NB! Arrangementet vil være på engelsk.

I panelet sitter:
-Dr. Dana Cordell fra University of Technology Sydney, medstifter av Global Phosphourus Research Initiative (www.phosphorusfutures.net).
-Ola Stedje Hanserud, forsker på Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Skriver doktorgrad om resirkulering på NTNU, og var forfatter av rapporten ‘Fosforvarselet’, skrevet på oppdrag fra Støttekomiteen for Vest-Sahara og Småbrukarlaget i 2014.
-Terje Farestveit, sjefingeniør i Miljødirektoratet. Medforfatter av rapporten ‘Bedre utnyttelse av fosfor i Norge’ skrevet på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet i 2015.

Spire er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, og jobber for en rettferdig og bærekraftig verden, med fokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel. Støttekomiteen for Vest-Sahara jobber i solidaritet med Vest-Saharas folk. Vest-Sahara er delvis okkupert av Marokko – og besitter en av verdens største forekomster av fosfor. Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser.

Read Full Post »