Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april 2020

Nytt prosjekt: «Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme»

Et nytt prosjekt i regi av Finnskogen Natur & Kultur Park med tittel «Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme» har nylig startet opp.

Målet er å øke produksjon og omsetning av lokalmat på Finnskogen. Oppgaven er å bidra til nyskaping og nye matprodukter og matopplevelser i møtet mellom produsent og forbruker, samtidig som kulturarven og mattradisjonen i den skogfinske kulturen løftes. Finnskogen Andelsjordbruk skal formaliseres.

– Det er viktig at lokale og nasjonale myndigheter støtter opp om slike tiltak, som kan gi større muligheter for lokalmatproduksjon og turisme på Finnskogen. Noen lokale midler er bevilget allerede slik at vi har kunnet sette i gang arbeidet. Det søkes også regionale og sentrale midler, sier daglig leder Herdis Bragelien i Finnskogen Natur & Kultur Park.

– Vi er helt avhengige av økt sjølforsyning framover, og alt ligger til rette for å sette dette i sammenheng med bolyst og den grønne turismen. Undersøkelser viser at turister som kjøper lokalmat og opplevelser knyttet til lokal kultur og historie er mest fornøyd med opplevelsen av Norge og bruker mer penger enn andre. Dette er viktig informasjon å ta med seg i det videre arbeidet på Finnskogen. Prosjektet skal bidra til synergieffekter der både lokalmatprodusenter, reiselivsbedrifter, butikker m.fl. som tilbyr lokalmat fra Finnskogen, skal øke verdiskapingen, fortsetter Bragelien.

Merete Furuberg er engasjert som prosjektleder på deltid, og hun har stor tro på satsingen som Finnskogen Natur & Kultur Park har satt i gang.

– Målet er å få økt aktivitet over hele Finnskogen f.o.m. Eidskog i sør t.o.m. Trysil i nord. Trygg lokalmatproduksjon og grønn turisme er viktigere enn noen gang, og jeg er glad for allerede å ha fått med kontaktpersoner og samspillspartnere i alle «Finnskogkommunene» og i nærings- og interesseorganisasjoner. Jeg er glad for å ha blitt deltidsengasjert på et så viktig og framtidsrettet område. Jeg er også stolt over å være partner i aktive Finnskogen Natur & Kulturpark! Det skjer mye bra for lokalsamfunnene i alle parkene i Norge og ellers i Europa, forteller prosjektleder Merete Furuberg.

Kontaktpersoner:
Daglig leder Herdis Bragelien, Finnskogen Natur & Kultur Park tlf: 90 16 14 61
Prosjektleder Merete Furuberg, «Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme» tlf: 90 16 30 92

Read Full Post »