Feeds:
Innlegg
Kommentarer

About: Merete Furuberg

Nettsted
https://meretefuruberg.wordpress.com
Detaljer
Jeg er bonde og skogeier på Finnskogen. I samarbeid med andre dyktige personer bygger vi opp Finnskogen Natur - Kultur - Helse Gård. Siden november 2010 er jeg leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS). Min utdannelse er forstkandidat fra Universitetet i Ås, der jeg også har doktorgrad i skogbrukest driftsteknikk. I mange år har jeg vært politisk aktiv på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Posts by Merete Furuberg:

Older Posts »