Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘beitedyr’

Bestandsmålet for ulv i Norge skal være 4 – 6 ynglinger pr år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger, også ynglinger utenfor ulvesonen teller med.

Hva betyr dette at ynglinger utenfor ulvesonen teller med?

Dersom f.eks. det er 1 yngling innenfor ulvesonen og 1 ulveyngling utenfor ulvesonen, altså en situasjon der bestandsmålet ikke er nådd, skal ulveynglingen utenfor sona fjernes eller ikke?

Dersom den ikke skal fjernes, hva er da vitsen med ulvesona?

Videre sitat «Ynglinger i grenserevir skal telle med på en faktor på 0, 5».

Hva er definisjonen på et grenserevir?

Litt av arealet i Norge, 10 % – 50%?

Denne uklarheten føder nye konflikter.

Det er vedtatt 4 – 6 ynglinger pr år.

Hvem avgjør om det skal være 4 – 5 eller 6 ?

Dette går fra vondt til verre er min oppsummering!

 

 

 

 

 

Read Full Post »