Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bygdekvinnedag’

Verdens Bygdekvinnedag markeres 15. oktober, dagen før Verdens Matvaredag 16. oktober. De beste løsninger til verdens sult-, fattigdoms – og klimaproblemer i verden ligger i hendene til småbrukerkvinner. «World Rural Women Day» ble etablert av Generalforsamlingen i FN den 18.desember 2007, (resolusjon nr. 62/132), for å anerkjenne kvinners – inkludert urfolkkviners – bidrag til å fremme landbruk og bygdeutvikling, matsikkerhet og utrydde fattigdom»[1]. Ideen går tilbake til den 4. Verdens Kvinnekongress 1995 i Bejing – så i år feirer vi 20 års-jubiléum.

Mat som menneskerettighet

Retten til mat, ernæring og helse er en av menneskerettighetene som FN har vedtatt allerede i 1945. Men virkeligheten er at hver dag dør 20-30 000 mennesker av sult eller sultrelaterte årsaker. De fleste av dem bor i fattige land i Sør, og svært mange av dem er bønder. Småbrukere, og særlig kvinner, er også særlig rammet av klimakatastrofer.

Mange tiltak for å redde matsituasjon i verden har slått feil. I 1970 fikk den norskættede Amerikaneren Norman Borlaug Nobels Fredspris for «Den Grønne Revolusjonen» i utviklingslandene. Den økte bruken av kunstgjødsel, feil teknologi og kjemikalier førte til dårlige avlinger og sosial urettferdighet. Fortsatt er det ca. 846 millioner mennesker, en av åtte, som er underernærte[i]. Men hva gjøres for å forbedre situasjonen? De samme feilene fra den Grønne Revolusjonen blir gjort, med økt satsing på utenlandske investeringer og industrilandbruk i fattige land[ii].

I følge FAO blir det i 2050 ca. 9 milliarder mennesker i verden, og matproduksjonen må dobles. «Det er mulig å brødfø verdens befolkning, men ikke med agro industrien», sier Olivier de Schutter, FAO. En annen landbrukspolitikk er nødvendig: Ca 70% av verdens matvarer er produsert av småbønder, og det er viktig at disse matprodusentene – hvorav over halvparten er kvinner – blir tatt med i beslutninger for å løse sult og fattigdomsrelaterte problemer og tilpasning til klimaendringer.

La Via Campesina, «Bondens Vei».

NBS er medlem i den globale småbrukerbevegelsen La Via Campesina som startet i 1993 og som representerer ca 200 milioner småbrukere, urbefolkninger og landløse representrert av 164 organisasjoner i 73 land[2]. La Via Campesina kjemper for bønders rettigheter som en menneskerett og forsvarer småskala landbruk og lokal konsum og kritiserer storskala matindustri og global handel med matvarer (WTO). La Via Campesina sier NEI til de multinasjonale matvareselskaper og deres løsninger, som Grønn Revolusjon, REDD+ og såkalt «klimasmart» landbruk, land grabbing hos de fattigste, miljøskadelig teknologi og bruk av for mange kjemikalier og genmodifisering.

 Matsuverenitet og agroøkologi

Prinsippet om matsuverenitet betyr at alle mennesker, regioner og nasjoner selv skal kunne bestemme over egen matproduksjon. La Via Campesina fremmer agroøkologi som den beste løsningen på fattigdom, sult og klimaproblemer. Agroøkologi baseres på naturens egne premisser og lokale kunnskaper. Viktig er langsiktig planlegging, etiske hensyn til miljø og menneskers helse, produksjon av sunn mat, miljøvennlig teknologi og mest mulig lokalt forbruk. Verden trenger mer sysselsetting, bedre velferdsordninger og rekruttering av flere bønder.

Kvinners kunnskaper

La Via Campesina legger stor vekt på kvinners deltakelse. Kvinner kjemper mot vold mot kvinner. Dette innebærer også kampen for kvinners rett på land, vann og til andre ressurser. I det sørlige Afrika er det en sterk allianse- og nettverkbygging der kvinnene kjemper mot invasjon av multinasjonale selskaper. De demonstrerer mot landgrabbing og monopolisering av frø. Kvinnene organiserer seg for å bytte frø og dele kunnskaper verden over.

Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag samarbeider med et nettverk med kvinner – bønder, bygde- og bydamer, kvinner i Nord og i Sør – der vi samarbeider for kvinners rettigheter og særlig for kvinnenes rettigheter til land, ressurser og deltakelse.

«Vi er fattige, men vi har kunnskapen, og vi er mange» sier Elisabeth Mpofu fra Zimbabwe, leder av La Via Campesina.

Arrangement på Bygdø Kongsgård

I jubiléumsåret markerer Norsk Bonde- og Småbrukarlag kvinners arbeid og kreativitet – i Norge og i verden, på landet og i byene. Tema for årets arrangement er «Urbant landbruk og kreative kvinner», med fokus på urbant landbruk og dets muligheter. Gjestgiver er Det Urbane Landbrukssenteret på Bygdø Kongsgård der bybefolkningen kan lære om landbruk og lokal matproduksjon. Viktig er også andelslandbruk som en kreativ løsning for lokalt samarbeid og nærhet mellom produsent og konsument.

Ilona Drivdal, Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

[1]

Fra: http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/

[2]www. viacampesina.org

[i] Les mer: Aksel Nærstad og Olav Randen: Den unødvendige sulten. Boksmia 2012.

[ii] SPIRE hefte: “Grønn Illusjon: http://spireorg.no/files/spire/documents/SpireheftetilTrykk.pdf

Read Full Post »