Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘flom’

NBS Krever hjelp til de flomrammede – straks

På nytt er landet vårt herjet av flom!
Store deler av Oppland er rammet. Bare to år siden sist. Jeg har foreløbig ikke noen fullgod oversikt over skader på landbruks- og andre private eiendommer. Det vi kan slå fast er at skadene mange steder er mer omfattende enn i 2011.
Kvam i Gudbrandsdalen er erklært for katastrofeområde. Skåbu er fullstendig isolert uten vegforbindelse. I Valdres er det flere ras som har ødelagt mye.
Det viser seg nå at skade-erstatningen etter forrige flom i 2011 enda ikke er utbetalt på langt nær i sin helhet. Konkret kan jeg nevne at NBS har medlemmer i Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag som har lånt store beløp for å utbedre skader etter flommen i 2011, og arbeidet var fullført nå. De samme folka er rammet på nytt, og er evakuert til setra som eneste mulighet.
Erstatningen er ikke utbetalt og lånet må betjenes. Dette som et eksempel på at disse sakene går altfor tregt, og det er veldig ressurskrevende for dem det gjelder.
Vi husker alle Statsministerens ord fra 2011:
«Det skal ikke stå på penger».
Appell til Statsminister Jens Stoltenberg: Du må holde ord!

NBS krever:
1. Raskere skadetaksering og saksbehandling av skader.
2. Raskere utbetaling av erstatningsbeløp, slik at skadelidte ikke trenger forskuttere økonomisk, utbedring av skadene med lånte eller egne midler over lang tid.
Situasjonen er svært alvorlig for mange og det er viktig med bistand på flere områder.
Egenandelen ved naturskade er svært høg, og med flom annet hvert år og skader i millionklassen, blir også dette mye penger. Det bør vurderes om egenandelen kan settes ned.

Read Full Post »

Velkommen til seminar!

Våtere – villere – varmere: Forebygging og erstatninger må endres?

 Tid:   Torsdag 27.09.12 kl 10 – 15

 Sted:  Holberg Terasse – Stensberggata 27, Oslo

 Velkomst og bakgrunn v/ Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Flomrammede beskriver sin situasjon v/ representanter fra Troms, Buskerud, Oppland

Avlingsskade og naturskadeerstatningsordningen i dag v/seniorrådgiver Randi Evju Schweigaard og kollega, Statens Landbruksforvaltning

Jordvern, naturvern og flom v/ styremedlem i Målselv Bonde- og Småbrukarlag Øyvind Tollefsen

NVEs rolle og oppgaver, med særlig vekt på det NVE gjør og ikke gjør i forhold til landbruket  v/ Steinar Schanke, NVE  

Naturvernforbundets syn på flomsikringer m.m., v/ leder Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet

Våtere-villere-varmere: Forebygging og erstatninger må endres? v/ Stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl, i Næringskomitéen for SP 

 Organisering og ansvarsfordeling etter at katastrofen er over og opprydding starter. Hvem har ansvar?

Åpen diskusjon

Hva må endres?  

Veien videre

Møteleder: leder Merete Furuberg, NBS

 

 

Det serveres enkel lunsj. 

VELKOMMEN!

 Arrangør:  Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Read Full Post »

Flomrammede bønder må få praktisk hjelp og penger til å utbedre skadene raskest mulig. Bøndene er helt avhenging av både praktisk og økonomisk hjelp til oppbyggingen etter storflommen, ellers kan de måtte legge ned brukene, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Flomrammede bønder som jeg har snakket med, frykter mye slit og økonomiske tap. Jeg vil reise på befaring til Troms og møte flomrammede bønder, samt snakke med lokale og sentrale myndighetspersoner. Bøndene må ikke lide økonomiske tap, og de må få støtte i en tøff og belastende situasjon. Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal gjøre det vi kan for å påvirke for å få rettet opp svakheter i gjeldende erstatningsordninger, slår Merete Furuberg fast.

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tlf:  90 16 30 92

      

Read Full Post »