Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘flomrammede’

Flomrammede bønder må få praktisk hjelp og penger til å utbedre skadene raskest mulig. Bøndene er helt avhenging av både praktisk og økonomisk hjelp til oppbyggingen etter storflommen, ellers kan de måtte legge ned brukene, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Flomrammede bønder som jeg har snakket med, frykter mye slit og økonomiske tap. Jeg vil reise på befaring til Troms og møte flomrammede bønder, samt snakke med lokale og sentrale myndighetspersoner. Bøndene må ikke lide økonomiske tap, og de må få støtte i en tøff og belastende situasjon. Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal gjøre det vi kan for å påvirke for å få rettet opp svakheter i gjeldende erstatningsordninger, slår Merete Furuberg fast.

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tlf:  90 16 30 92

      

Read Full Post »