Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fruktdyrking Ullensvang Hardanger’

Leder i Ullensvang BS Arne Lofthus forteller
Leder i Ullensvang BS Arne Lofthus forteller

 

Hagevandring i Ullensvang – en

lærerik lørdag i juli 2011

Takk til Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag for en lærerik og givende dag! Fruktdyrkerne gjorde mektig inntrykk på meg. Slike pplevelser gir framtidstro!

Takk til fylkessekretær Åse-Marie Reisæter for god frokost med småbrukerprat, fjøsbesøk og dokumentasjon av at det er familiebruk som driver tilpasset til ressursene på egen gard som har nettoinntekter. 

Imponerende, fremtidsrettet, kunnskapsrikt er ordene jeg vil bruke om slik virksomhet.

Primus motor for hagevandringen og en dyktig forteller og informant var leder i Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus. 

Dyktige bønder. Levende familiebruk. En interessert ordfører. Mange deltagere. Fantastisk natur. Frodige frukthager. Modne moreller.

Jeg satte også stor pris på igjen å få møte Kåre Lutro – mannen som i sin tid gikk ut av Norges Bondelag og tok med seg en stor flokk av fruktdyrkerne her i landet.

Fruktdyrkerne i den største fruktbygda i landet var misfornøyd med Bondelaget og ville melde overgang til Småbrukarlaget. I tillegg til å fortsette å arbeide for en politikk som fruktdyrkerne er fornøyd med, ble det stilt krav om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag skulle ha et eget frukt, bær og grønnsaksutvalg. Dette var ny kunnskap for meg, og jeg føler ansvar for at dette utvalget skal fungere etter intensjonen i laget vårt.

Dette er det viktig å følge opp!

 
Morellene beskyttes mot skader fra regn

Morellene beskyttes mot skader fra regn

  

 

Read Full Post »