Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gønt Spa’tak’

Mohairgeit - Grønt Spa'tak ungdommer i kontakt med dyr

Mohairgeit – Grønt Spa’tak ungdommer i kontakt med dyr

Sunniva Herrestad (16) – 99494600 – Oslo
Svein Torjus Valler (18) – 94870616 – Oslo
Henrik Madsen (18) – 47677229 – Bergen
Cassandra B. Hubbard – 41106448 – Fjell (like utenfor Bergen)

Vi har vært på Grønt Spa’tak, som er et opplegg arrangert i samarbeid med Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag der ungdom får mulighet til å lære om og arbeide med jordbruk. På Furuberget gard og skog har vi sammen tilbragt 10 dager hver hos Ann Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som bor i Finnskogen i Grue, Hedmark. Arbeidsoppgavene som vi har fått tildelt har vært varierte. Blant annet så har vært med på å mate dyr (sauer, geiter og kaniner); laget fôr til vinteren (lagt høyet i ranker, gjort dem til rundballer for å så dekke med plast) og vært med på beitetilsyn.

Under oppholdet vårt har vi også fått oppleve lokalkulturen til Republikken Finnskogen under den årlige feiringen Finnskogdagene, blant annet ved å delta på begivenheter som brudemarsj og teaterstykket ”Spillet om Innvandrerne”. Cassandra deltok selv på den årlige brudemarsjen, der hun var med og holdt styr på opptogets hester. Vi var også med og gjorde i stand tribunen til skuespillet.

Grunnen til at vi valgte å delta på Grønt Spa’tak er at vi hadde lyst til å få bedre innsikt i jordbruket og hva det innebærer. Ettersom det å drive gård i Norge stadig blir vanskeligere, legges det årlig ned mange smågårder. Samtidig blir den matproduksjonen som er igjen i Norge stadig mer sentralisert. Dette er negativt ettersom levetilstandene til dyrene og miljøet ofte blir nedprioritert hos storindustrien. Sentraliseringen medfører også at de ressursene og arealene som vi har til dispensasjon forsvinner og gror igjen.
Det har nå kommet så lang at Norge nå kun er 50% selvforsynt med mat – og dersom vi korrigerer for import av fôr til dyra, er selvforsyningsgraden så lav som 39 %. Resten av maten vi spiser er mat som er importert fra utlandet. Skulle vi bli utsatt for en katastrofe av et eller annet slag (type miljøkatastrofe, finanskrise, krig osv.), risikerer vi å slite med matmangel. Særlig ville dette gått ut over de større byene, ettersom grunnlaget for matproduksjon i disse områdene er dårlig.
Derfor synes vi at det bør arbeides for en bedre jordbrukspolitikk, som er mer vennlig mot bønder og smågårder. Det bør også jobbes for å gjøre Norge i mye større grad selvforsynte.

Mer info, se: http://nu.no/groent-spa-tak/ungdom-tar-et-spa-tak-for-miljoevennlig-landbruk-article4567-144.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Republikken_Finnskogen

Read Full Post »