Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘industrilandbruk’

Vedr. «Ja til moderne industrilandbruk»

Jeg henviser til din kronikk i Aftenposten 28. januar og vår debatt på Dagsnytt 18 samme dato.

Du skriver under med tittelen professor ved NMBU. Derfor tar jeg det for gitt at du har forskningsmessig belegg for alt som du skriver. Du hevder at vi som er imot industrilandbruk har antivitenskapelig holdning. Dette må du derfor dokumentere.

Er det en suksess uten sidestykke at sjølforsyningsgraden går ned? Er det fremskritt at tunge maskiner pakker jorda?

Er det fremskritt uten sidestykke at biedød nærmest umuliggjør pollinering?

Jeg sier nei til genmanipulering.

Jeg sier nei til industrialisering av matproduksjonen, men ja til ny teknologi. Det å vise motstand mot industrialisering er IKKE det samme som motstand mot teknologi. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært positive til ny teknologi som gjør landbruket mer effektivt og gjør det mulig for flere bruk å være i drift.

Eksempel: «Jeg tror aldri jeg har møtt noen av disse «ludittene» som Svihus stadig nevner. Vi har til det kjedsommelige gjentatt hvor positivt vi er til all ny teknologi som gjør landbruket grønnere og sørger for at flere bruk kan holdes i drift. Senest i forrige uke sto jeg foran Stortinget og holdt en klima-appell der jeg etterlyste en revolusjon for grønt landbruksutstyr ala den vi har sett for elektriske biler i byene.

Om Svihus mener man er luditt fordi man ønsker å kunne vite hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert og hva den inneholder – ja, så skal jeg være den første til å erklære meg som det. Men mitt bestemte inntrykk er at de fleste akadamikere bruker betegnelsen på en annen måte.

Vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har et fremtidsrettet alternativ. Landbruket må ses i et evighetsperspektiv, og da må vi ha flere bønder og flere bruk i drift. Bare slik kan vi sikre høy kvalitet, selvforsyning og sterke lokalsamfunn.

Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den. Norges befolkning fortjener trygg mat av høy kvalitet.

 

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Reklamer

Read Full Post »