Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘landbruksmelding’

KRISE  FOR  MATSIKKERHETEN

 

 Mat angår deg! Du er avhengig av mat for å overleve! Det viktigste for helsa di er at du spiser sunn mat som ikke inneholder stoffer som utgjør fare for deg. Det samme gjelder dine nærmeste, dine venner, kollegaer – ja, det angår hele det norske folk! Derfor må vi alle sammen engasjere oss i produksjonen av maten vi spiser. Vi må stille krav til produksjonsmåte av og innholdet i maten før vi betaler og spiser maten!   

 Hvorfor er det krise for matsikkerheten og mattryggheten i landet vårt!   

 

Hvorfor slutter bønder og rekrutteringen svikter? Hvorfor vil få ta over garden!  

Kom på møtet og få svar!

Den nylig fremlagte stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken skal vedtas før påske på Stortinget. Meldinga beskriver den dystre situasjonen og de store utfordringene befolkningsøkningen i Norge og verden står overfor. MEN – meldinga har ingen forslag til tiltak og virkemidler for å løse utfordringene og problemene. Saken er den viktigste for nordmenns mattrygghet og helse i framtida. Derfor må Stortinget fatte de rette beslutningene.

Derfor må du bli med for å trygge matsikkerheten for deg og dine. Engasjer deg! Bli med på møte! Bli med i studiering for å lære mer og for å utforme krav til produksjon av maten du må spise!

 

Velkommen til møte!

 

Tid: Torsdag 19.januar – kl 19 – 21.30. Sted: Skaslien Gjestegiveri, Kirkenær

 

Opplegg: 2 innledninger, pause med servering av Skaslien-kringle, debatt med konklusjon:  Hva gjør vi videre?  

Innledninger:

Svenn Arne Lie: Statsviter, tidligere landbruksforsker, nåværende rådgiver i Fagforbundet:

Ei løgn og ni myter om dagens landbruks- og matpolitikk

 

Merete Furuberg: Landbruksviter: dr.grad, tidligere verv i skog, tidligere SP-politiker, nå leder i NBS

      Ett budskap og ni tiltak for framtidas landbruks- og matpolitikk

 

Debatt. Hva gjør vi? Hva skal organisasjonene gjøre? Hva skal kommunen gjøre?

 

Arrangører: Fagforbundet i Grue, Grue SP, Grue Sau og Geit, Grue AP, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag       

Read Full Post »