Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘likemannsordning rovvilt psykisk belastning bønder’

Den psykiske belastningen er blitt for stor

Den psykiske belastningen er blitt for stor

Vil starte likemannsordning for bønder

Jeg har fått så mange henvendelser etter at jeg ble valgt til leder for 8 måneder siden at jeg ser at det er behov for å danne likemannsgrupper for bønder, forteller Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ordningen må omfatte hele landet, og jeg ser for meg et samspill med Landbrukets HMS-tjeneste.

– De fleste bønder som opplever å miste dyr i rovdyrangrep har behov for å snakke om sine opplevelser. Helsepersonell har ofte liten eller ingen erfaring med den problematikken bønder i rovdyrutsatte områder sliter med. Da er det godt å kunne snakke med en annen bonde som har vært gjennom det samme, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

I tillegg blir mange bønder utsatt for uholdbart psykisk press fra offentlige instanser. Flere bønder har også opplevd hærverk og sjikane fra private grupperinger i forbindelse med rovviltangrep. – Noe slikt skal ikke forekomme i et demokrati og i en rettsstat, og vi som bønder må bygge beredskap for å stoppe slike hendelser, fremholder Merete Furuberg.  

Sommeren 2010 opplevde hun selv å miste alle søyene sine i rovdyrangrep. Fortvilelsen hun følte ved å finne sterkt skadede dyr som fortsatt var i live er vanskelig å beskrive. Mennesker som ikke har opplevd det samme har vanskelig for å forstå. I tillegg var det forferdelig trusler, hærverk og sjikane. Hele beitelaget ble utsatt. Jeg fikk sterk motivasjon til å hjelpe andre. 

– Vi er flere som har følt behov for en likemannsordning for bønder. En ordning hvor man kan komme i kontakt med en likemann, en med samme erfaring som deg. En du kan snakke med om det som tynger deg, som forstår hva du forteller og som er kurset i likemannsarbeid, sier Merete Furuberg.

Mange frivillige organisasjoner har i dag en likemannsordning. En likemann er en samtalepartner du kan utveksle erfaringer med, en i samme livssituasjon.

 

Read Full Post »