Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘likestilling’

Knyken

Beklager «unge dame»!

Jeg var i gledesrus over at ENDELIG var det like mange kvinner som menn i panelet i en landbruksdebatt. Og kvinnene var ikke bare eldre representanter i 60 – 70 åra som har kjempet i likestillingskampens første år.

For meg som har hatt sterkt engasjement i alle år i «Kvinner i Skogbruket» og i likestillingsarbeid i jordbruket, ble dette en stor opplevelse.

Jeg til og med reiste meg i mitt første tilsvar til ei av kvinnene i panelet for i enda større grad å kunne se og oppleve at her var det virkelig 50 % kvinneandel.

Og så ble muligens blandingen av glede over denne opplevelsen og samtidig skulle gi tilsvar til et innlegg som forsvarte Regjeringens jordbrukspolitikk som går i feil retning, fullstendig gal da ordene kom ut fra hodet mitt!

Jeg har nok sagt ordene «unge dame» i feil setting i mitt svar til Høyres Guro Angell Gimse, siden reaksjonen kom fra henne på twitter. Jeg beklager det! 

Men jeg beklager IKKE ordene i resten av innlegget mitt om at Høyres landbrukspolitikk går i feil retning – også i et klimaperspektiv! Det mener jeg!

Dette skjedde under Familie- og landbruksdagen i KNYKEN i Orkdal 19. august som KrF arrangerte. Dagen startet kl. 12.00 med et familievennlig program, med dyr og aktiviteter.

Det var «sofa-prat» med bl.a. Geirmund Lykke, KrF sin førstekandidat til Stortinget. Det var grilling, «svartkjelkaffe» med vafler, og mye annet.

Landbruksdebatten ble ledet av Øystein Syrstad.

Hovedtema: Hvordan kan landbruket klare utfordringen med 20% økning i produksjonen, og samtidig redusere klima-belastningen.

Liste over deltagere i paneldebatten:

Debattleder Øystein Syrstad, TINE

Merete Furuberg, Norsk Bonde og Småbrukarlag

Lars Morten Rossmo, Jordvernalliansen og Landbruk 21

Alf Daniel Moen, Kystskogmeldingen

Kari Åker, Sør Trøndelag Bondelag

Guro Angell Gimse, Høyre

Geirmund Lykke KrF

Takk for at jeg fikk delta! Gratulerer til arrangør for vellykket gjennomføring!

Hilsen

Merete Furuberg

Read Full Post »

I år – som FN har erklært som året for familielandbruket – er kvinner i La Via Campesina, Europa samlet i Norge på den internasjonale kvinnedagen. Vi ønsker å vise vår forpliktelse til å arbeide for retten til sunn og tilstrekkelig mat av god kvalitet for alle mennesker, innenfor agroøkologiske og sosiale rammer for produksjon og distribusjon.

Vi arbeider for kvinnebønders rett til lik deltakelse i matproduksjon, for juridisk anerkjennelse som produsenter av mat og for kvinnebønders garanti for tilgang til jord, frø og andre ressurser.

Tusenvis av kvinnebønder over hele Europa og på verdensbasis arbeider med prosjekter innenfor småskala jordbruk, som igjen er grunnlaget for et rikt og mangfoldig mattilbud. Kvinner er historiske voktere av nedarvet kunnskap og biologisk mangfold. Vi kvinnebønder sikrer vern av arealer og levende landskap.

Vi kvinnebønder fordømmer derfor nyliberalistisk politikk og angrep på bygdesamfunn verden over!

Vi kvinnebønder fordømmer angrep på kvinner og familiejordbruket, angrep som kommer fra Verdens handelsorganisasjon, Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og Frihandelsavtalen som akkurat nå blir forhandlet med USA. En slik politikk kan være årsaken til tvungen migrasjon og enda flere dødsfall av mennesker som prøver å flykte fra fattigdom og nød.

Vi kvinnebønder kjemper for en bedre fremtid! Vi kvinnebønder kjemper for en ny modell og et nytt rammeverk for matproduksjon og matsuverenitet! Dette er viktig for å oppnå en radikal sosial endring i prosesser der verdier som likestilling og menneskerettigheter skal gå foran ensidige økonomiske interesser, kapitalistisk og patriarkalsk politikk.

Et mer egalitært Europa, med mer rettferdighet, kan bare oppnås dersom kvinner er involvert i viktige beslutninger og får større plass i alle beslutningsfora.

Vi vil også understreke vår avvisning av alle former for diskriminerende politikk. Vi vil også uttrykke vår støtte til kvinner i alle europeiske land, ja – over hele verden, som mobiliserer til forsvar for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter som understreker at vi kvinner har rett til å bestemme om våre kropper og våre liv.

La oss denne 8. mars forsvare våre rettigheter både som kvinner og kvinnebønder i hele verden!

På vegne av La Via Campesina Women Group

Merete Furuberg  (Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag)

 

Read Full Post »