Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘lokal handel’

Image

Det er positivt at flere aviser bringer den alvorlige situasjonen verden står overfor, nemlig ei ny matkrise. Dette er utfordringer Norge må ta tak i. Imidlertid er ikke løsningen økt global frihandel, slik bl.a. lederartikkelen i Dagens Næringsliv tar til orde for mandag 23. juli.

Global frihandel av mat er negativt av flere grunner. For det første sikrer ikke fri flyt og mer handel over landegrensene verdens fattige mer mat. Ordningen er gunstigst for de rikeste landene og de rikeste innbyggerne. For det andre sikrer ikke lang transport av mat verken fersk mat eller spesielt god mat. Avstanden må være kortest mulig fra jord til bord for å sikre fersk og sunn mat som unngår lagringsskader og som ikke er tilsatt usunne lagringsstoffer for å tåle transporttid over store avstander. For det tredje stimulerer dette virksomheten til multinasjonale selskap og begunstiger deres handel og inntekt, noe som igjen går ut over lokale markeder. De fattige landene må få beholde maten sin sjøl – lokale bønder må få produsere til sine lokale markeder.

Løsningen på matkrisa er at alle land i verden øker sin sjølforsyningsgrad så langt råd er. Matsikkerhet og matsuverenitet må få økt fokus: et hvert land skal ha rett og plikt til i størst mulig grad brødfø egen befolkning på basismat. Lokal handel og lokale markeder må stimuleres, der det er kortest mulig avstand mellom matprodusenter og matkonsumenter.

Løsningen på matkrisa er ikke å ta maten fra hendene til fattige som sulter for så å transportere maten halve jorda rundt til de rikes bord!

Read Full Post »