Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Norsvin’

Besøk på Norsvin. Fra venstre Informasjonsleder Wenche Helseth, organisasjonssjef Asbjørn Schjerve, NBS medlem og grisebonde Anders Østlund og meg sjøl.

Besøk på Norsvin. Fra venstre Informasjonsleder Wenche Helseth, organisasjonssjef Asbjørn Schjerve, NBS medlem og grisebonde Anders Østlund og meg sjøl.

Jeg ble imponert over Norsvin og virksomheten som selger sæd til store USA! Jeg besøkte Norsvin sammen med min tidligere nestleder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Anders Østlund den 9. august 2011.

Temaet for besøket var landbrukspolitikk, videre samarbeid med Norsvin og selvfølgelig å få en innføring i Norsvin sin virksomhet. Organisasjonssjef Asbjørn Schjerve og infomasjonsleder Wenche Helseth presenterte Norsvins mange aktiviteter.

Det er i dag aktiv svineproduksjon i alle landets fylker. Svinenæringa er viktig for distriktsjordbruket, og er også en produksjon som i stor grad baserer seg på bruk av norske fôrressurser. Bestanddeler av kraftfôret kan være erter og raps.

Norsvin har mange parametre for å måle avlsmessig fremgang, blant annet vektlegges helse og etikk tungt, i tillegg til kjøttproduksjon. Den norske grisen har gener i verdensklasse, da genmaterialet fra norsk gris er svært etterpurt i utlandet, blant annet USA.

Read Full Post »