Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ola Krokann’

Betydningsfull seier for norsk matproduksjon

Dommen må bli stående! Dommen betyr jo ikke annet enn at staten må betale for rovviltskadene som statens rovviltpolitikk påfører beitebrukerne. Dette er helt i tråd med stortingsvedtak, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Staten må nå erstatte alle tap utover normaltapet som rovvilttap, dersom staten ikke kan dokumentere andre dødsårsaker. Dette er konsekvensen av Ola Krokanns seier over Staten, fastslår Merete Furuberg.

Statens vedtak om å nekte Ola Krokann full erstatning for rovdyrtap ble i januar kjent ugyldig av Sør- Trøndelag tingrett. Staten anket saken til lagmannsretten, som 4. november forkastet anken.

I 2008 mistet Ola Krokann flere av sine sauer til rovvilt, men fikk avslag på 60 % av rovvilttapet sitt under henvisning om at det ikke var sannsynliggjort at hele tapet skyldtes rovvilt. Krokann vant saken i Tingretten i januar i år, men staten anket.

4. november ble anken forkastet av lagmannsretten, og Miljøverndepartementet pålegges å betale Krokann 134.000 kroner i saksomkostninger.

Jeg gratulerer og takker Ola Krokann som har kjempet for landbrukets rettigheter, avslutter Merete Furuberg!

 

 

Read Full Post »