Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olav Thon’

Jeg har ikke oppfordret Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å boikotte Olav Thon, slik overskrifter skriver. En slik påstand trekker mine uttalelser i lengste laget. Jeg hegner om vårt demokrati! Imidlertid står min reaksjon på Olav Thons støtte til FrP fast, og jeg appellerer sterkt til Olav Thon om å ivareta norsk matproduksjon på norske ressurser – over hele landet. Den norske landbruksproduksjonen må økes for å trygge matforsyningen i en verden med befolkningsvekst og sårbarhet for klimaendringer. Særlig blant FrP’s stortingskandidater, men også i Høyre, er et flertall for heller i større grad å prioritere import av matvarer fra utlandet. Dette viser en undersøkelse utført av Respons Analyse. Et flertall av FrP’s og Høyres stortingskandidater vil bygge ned landets beredskap. Redusert matproduksjon på norske ressurser over hele landet, er negativt for mattrygghet, kulturlandskap og arbeidsplasser. Turstier gror igjen. Olav Thon: I befolkningsvekstens og klimaendringens tid er mat og miljø det viktigste valget!

 

 

Read Full Post »