Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘prosjektleder’

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

Prosjektleder

til vårt prosjekt ”Matnyttig mobilisering – gi oss mer lokalmat”

Prosjektet har et tidsrom fra 01.08.2012 – 31.12.2013 med muligheter for forlengelse. Stillingen vil være en

100 prosents stilling. Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Øvre Vollgt. 9 i Oslo.

Prosjektet skal mobilisere flere råvareprodusenter til å bli videreforedlere og omsettere av lokalmat. I tillegg

skal det etableres et mat- og kulturstipend som skal deles ut første gang i 2013.

I 2013 fyller Norsk Bonde- og Småbrukarlag 100 år.

Prosjektet utgjør en av fire grunnsøyler i jubileumsmarkeringen.

Vi søker etter en person med gode kunnskaper om og interesse

for videreforedling av lokale råvarer.

Prosjektleder vil ha ansvar for:

• Etablere et nettverk av matinspiratorer

• Mobilisere råvareprodusenter til å starte med videreforedling

• Arbeide for å bedre rammevilkårene for lokalmatprodusenter

• Etablere et mat- og kulturstipend

Tidligere erfaring fra prosjektledelse er en fordel.

Sekretariatet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag består av 8 personer. Vi har et godt arbeidsmiljø og fleksible

arbeidstidsbestemmelser. God arbeidslyst og en positiv innstilling til arbeidet er nødvendige forutsetninger.

Lønn etter avtale. Fri jul og påske. Spørsmål om stillingen kan rettes til Olaf Godli eller John Petter Løvstad på

tlf. 24 14 89 50. For øvrig kan du finne informasjon om oss på vår hjemmeside: http://www.smabrukarlaget.no

Skriftlig søknad sendes innen fredag 20. juli 2012

til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt 9, 0158 Oslo, eller via e-post til post@smabrukarlaget.no

 

 

Read Full Post »