Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sannhet’

Fra statsråd Sylvi Listhaug og fra flere andre representanter for regjeringspartiene får vi stadig fremlagt påstander om optimismen som for tiden råder i jordbruket som et resultat av Regjeringens jordbrukspolitikk. Jeg lar polemikken rundt optimisme eller pessimisme ligge, men det er all grunn til å ta tak i mange av de konkrete påstandene som slenges ut.

Det påstås f.eks. at investeringene øker og både antallet sauer og sauebruk øker.

Det er grunn til å være betydelig mer presis i den situasjonsbeskrivelse som kjennetegner utviklingen i jordbruket etter regjeringsskiftet i 2013.

Med hensyn til økning i investeringene må en være klar over at en utbyggingsprosess foregår over noe tid. Rammevilkårene for fjøsbygg mm de siste 2 årene har for en stor del blitt utformet før H-Frp-regjeringen tiltrådde.

Statsråd Listhaug bruker antallet besetninger og husdyr som har fått fornyet driftsapparatet direkte som økning i antallet. Hun velger fullstendig å unnvære å omtale den netto nedgangen som har skjedd ved at økning og nyetablering ikke oppveier for avviklingen. Dette er en eiendommelig måte å forvrenge fakta på fra statsrådens side.

De viktigste utviklingstrekk i jordbruket siden H-Frp-regjeringen tiltrådde er i henhold til Statistisk Sentralbyrå sine tall nedgang i følgende: antall bruk, fulldyrka jord, kornareal, potetareal, eng til slått/ beite, antall melkekyr, sau over 1 år og svin. Kun for høns og ammekyr er det økning, men økningen for ammekyr oppveier langt fra for nedgangen i kjøttproduksjonen direkte knyttet til melkeproduksjonen.

Et minstekrav for en statsråd og dennes kollegaer er å være langt mer presis i omgang med tall og fakta!

Read Full Post »