Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SNO’

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485 Trondheim                                                                                                            Grue Finnskog 01.07.15

ROVDYR  INNENFOR  ROVDYRAVSTØTENDE  GJERDE

Jeg henviser til behandlingen av søknaden fra Finnskogen Beitelag om felling av bjørn innenfor det rovdyravstøtende gjerdet på Grue Finnskog.

Fellingstillatelse ble ikke gitt omgående fredag kveld den 26. juni da det ble dokumentert bjørn innenfor gjerdet. Miljødirektoratet ved SNO har i stedet forsøkt å drive ut bjørnen lørdag og søndag 27. og 28. juni.

  • Hvorfor ble det ikke gitt fellingstillatelse omgående?

Jeg presiserer at bjørnen befant seg innenfor det rovdyravstøtende gjerdet, der potensielle skadegjørere IKKE skal forekomme.

I løpet av disse 2 dagene ble en hund skadet av bjørnen og et av mine lam ble drept av en av SNO representantene sine hunder.

Jeg har fått informasjon fra Grue Kommune om at det ikke er søkt om tillatelse til å slippe ut noen hund i området innenfor gjerdet. Som eier av lammet som ble drept av hunden er det vel rett etter norsk lov at jeg krever at denne hunden som SNO brukte, blir avlivet. Eller har SNO unntak – og i tilfelle ja, hvor er det hjemlet?

Mandag morgen den 29. juni ble fellingstillatelse omsider gitt, og tirsdag morgen ble hannbjørnen skutt.

Det ble funnet enda et av mine lam drept og  SNO har dokumentert at dette lammet er slått ihjel av bjørnen.

Finnskogen Beitelag og mange i lokalmiljøet stiller seg uforstående til at det kommunale fellingslaget ikke ble brukt. De har lokalkunnskap i området og har skutt 2 bjørner innenfor dette gjerdet tidligere.

Hvorfor ble det kommunale fellingslaget ikke brukt?

 

Ikke minst av hensyn til dyrevelferd for både bjørnen og søyer/lam (minimere unødvendig stress av rovvilt og minimere skadeomfang av beitedyr) og også av hensyn til den psykiske belastningen det er for oss dyreeiere å vite at det er fare for livet til dyrene våre, reageres det kraftig på at bjørnen ikke ble avlivet så fort som mulig.

På vegne av Finnskogen Beitelag ber jeg om at denne henvendelsen besvares så snart som mulig.

Jeg gjør oppmerksom på at kopi av dette brevet og dokumentasjon av øvrig korrespondanse hva saken angår er sendt til media.

For Finnskogen Beitelag

Merete Furuberg

Tlf 90 16 30 92

Read Full Post »