Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tesla.’

Den 21. januar gikk startskuddet for «Vendepunkt» – en serie demonstrasjoner for ny klimapolitikk. Fagforbundet, Naturvernforbundet, religiøse organisasjoner, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag m.fl. står bak arrangementet. Kursendring må til innen flere områder for å unngå altfor store negative klimaendringer.

Skal verden lykkes med å avverge en vanskelig framtid for oss og en farlig framtid for verden, må vi handle nå. Klimatoppmøtet i Paris gjorde det klart at hvorvidt vi lykkes med å løse dette problemet avhenger av hva hvert land, hver sektor, hver bedrift og hvert enkeltmenneske gjør i årene som kommer. Alle må ta ansvar.

Det er få yrkesgrupper som er mer opptatte av klima og miljø enn norske bønder. Vi lever av og med naturen. Klimaendringer rammer livsgrunnlaget vårt direkte.

Klimaendringer rammer stadig flere områder. Det går ut over helse og sikkerhet. Da er det viktig at mange står sammen. I allianse med miljøorganisasjoner, fagbevegelse, trossamfunn med flere vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag være med å kjempe for en ny klimapolitikk!

Vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er klare til å ta vår del av ansvaret for å utvikle et lavutslippssamfunn. Klimagassutslippene i landbruket er allerede redusert med 11 prosent siden 1990. Men vi er langt ifra fornøyde med det. Landbruket må bli 100 % fossilfritt.

Bønder rundt omkring i landet sitter klare med forslag og planer for å gjøre landbruket mer bærekraftig. Men vi trenger hjelp til forskning, opplæring og å utvikle og innføre ny teknologi. Her må regjeringen på banen.

Det er flott å se så mange el-biler i Oslos gater nå. Det er et synlig fremskritt som kjennes når man drar pusten. Men det har ikke skjedd av seg selv. Det har skjedd fordi politikerne har villet det. Det har skjedd ved hjelp av målretta virkemidler. Derfor har jeg nå et helt konkret forslag til regjeringen: tenk på traktor, ikke bare på Tesla! På samme måte som Norge har blitt verdensmester i salg av el-biler bør vi nå bli verdensmestre i salg av lavutslippstraktorer. Slik kan vi skape en ny klimapolitisk suksesshistorie.

Jeg har også et annet forslag til hvordan vi kan redusere utslippene i flere sektorer raskt:

Stopp umiddelbart jordbrukspolitikken regjeringen fører.

Denne politikken fører til import av utrolige ett million tonn fôr til Norge hvert år, fra land på den andre siden av jordkloden. Den fører til at maten fraktes over lange avstander i Norge, fremfor å foredles og selges lokalt. Den fører til at beitelandskap med høyt naturmangfold gror igjen.

Vi kan ikke fortsette å ha en jordbrukspolitikk som nærmest ignorerer hvordan vi produserer maten.

I forrige uke var 200 mennesker samla i Stjørdal i Trøndelag for å klippe av statsnora for en ny landbrukspolitikk, som Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tatt initiativet til. Jeg inviterer herved alle dere, både organisasjoner og enkeltmennesker, til å bli med på aksjonen.

Sammen kan vi jobbe fram en landbrukspolitikk som handler om miljø, dyrevelferd og å ta i bruk norske jordbruksarealer.

Fagbevegelsen har tatt initiativet til 100 000 klimajobber. Klimajobber spirer og gror i norsk jord!

 Det er uten problem mulig å skaffe flere klimajobber i landbruket ved å øke matproduksjonen på norsk jord. Vi må ha flere bønder og flere bruk i drift, ikke bare færre og større gårder. Selvforsyning gjennom et klimavennlig og grønt landbruk er fullt mulig. Kursendring må til!

Utgangspunktet for denne klimafestivalen er Grunnlovens paragraf 112. Det kan virke litt som om regjeringen har misforstått den paragrafen. For det er jo ikke fossilindustriens produksjonsevne og mangfold som skal bevares for etterslekten. Det er naturens!

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Read Full Post »