Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘TINE’

Invester i beiting, TINE

Gratulerer, TINE, med supert godt resultat! Som samvirkebonde er jeg stolt over at det går bra ! Flott med stor etterbetaling til bonden som eier! Slik skal det være i samvirkebedrifter! Og TINE setter av nødvendig egenkapital og kapital bl.a. til investeringer, forskning, innovasjon og utvikling! TINE er sett med mine øyne av landbrukets beste når det gjelder forskning og innovasjon!

Men jeg er av personlighet slik bygd at jeg ønsker at alt alltid kan gjøres enda bedre!

Norsk landbruk kan IKKE være stolte av at så få kyr beiter! Vi kan IKKE være stolte av at kulturlandskapet gror igjen! Vi kan IKKE være stolte av at rødlistearter dør ut fordi det beites for lite!

Dyrevelferden er bedre for dyr som beiter og får mosjon i det grønne! La kua få delta i det grønne skifte!

Mjølk og kjøtt fra kyr som beiter er bedre for folkehelsa, viser forskningsresultater!

Forbrukeren ønsker kyr på beite. Vi kan IKKE skusle bort den muligheten som ligger i merpris til bonden ved naturlig og ekte produksjon! Og hva med omdømme?

Jeg vet at det er mange som må bidra for at beitebruken i landet vårt skal gjenreises i full skala. TINE kan også bidra! Invester i beiting!

Husdyr beiter ca 300 mill. fôrenheter i utmarka, noe som tilsvarer 1050 mill. kroner med en pris per fôrenhet på 3,50 kr

Fôropptaket på utmarksbeite kan ifølge NIBIO dobles.

På landsbasis tilsvarer beiting:

750.000 daa kornareal (25 % av Norges kornareal)

3400 gjennomsnittlige korngårder

140 mill kroner til kunstgjødsel og kalk årlig

30 mill kroner til sprøytemidler årlig

 

 

 

 

 

Read Full Post »