Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘utøya’

Vår medfølelse fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

På vegne av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sender jeg tanker og medfølelse til alle pårørende som har mistet sine kjære, til de hardt skadde, til hjelpemannskap som nå gjør innsats, til mor Norge og den verden vi enda mer, plutselig og brutalt er blitt en del av.  

Denne ufattelige tragedien viser at livet aldri er en selvfølge, men vi må beholde troen på det gode. Vi må holde fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.

Nå må vi holde hodet kaldt og hjertet varmt! Vi må holde fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten. Vi må holde fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv.  

Jeg har vanskeligheter for å finne ord. Ufattelig bombing av regjeringsbygget! Ugjerningen på Utøya – angrepet på noe av det fineste i demokratiet: Ungdom som engasjerer seg for det de tror på.  Jeg uttrykker vår dypeste medfølelse til ungdomspolitikere i AUF nasjonalt og AUF i alle landets fylker.

For Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg

leder

Read Full Post »